Databeskyttelsespolitik, oplysningspligt – kunder:

Som led i indgåelsen af en aftale om udførelse af arbejde iflg. aftale med dig,

behandler Kjærsgaard & Simonsen en række almindelige personoplysninger (navn, adresse, telefonnummer, e-mail etc.) vedrørende dig, og vi skal derfor i henhold til databeskyttelsesforordningen give dig en række oplysninger.

Kjærsgaard & Simonsen er såkaldt ”dataansvarlig”. Vores kontaktoplysninger er:

  • Kjærsgaard & Simonsen, Følfodvej 22, 9310 Vodskov
  • Cvr 81203016
  • Tlf 9829 3977
  • Mail: info@ks-aps.dk

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at oprette dig i vort debitorregister i vort EDB-system og til fremsendelse af faktura.

Vi behandler, som nævnt, kun almindelige oplysninger om dig. (navn, adresse, telefonnummer og mail-adresse).

Behandlingen sker dels i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, fordi behandlingen af oplysninger er nødvendigt for udførelsen af den førnævnte opgave. Desuden sker behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelsen af entrepriseopgaven for dig.

Dine personoplysninger kan blive videregivet til underentreprenører, offentlige myndigheder, rådgivere, med henblik på at aftalen med dig kan realiseres.

Til brug for opfyldelsen af aftalen, kan det blive nødvendigt ifm. byggesansøgninger at Kjærsgaard & Simonsen indsamler almindelige personoplysninger om dig hos de kommunale byggemyndigheder.

I tilfælde hvor dit cpr.nr. skal bruges, vil du blive anmodet skriftligt om samtykke.

Kjærsgaard & Simonsen vil opbevare/gemme dine personoplysninger i minimum 5 år til udgangen af det år, hvor opgaven hos dig er udført.

Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, Kjærsgaard & Simonsen behandler om dig:

  • Retten til indsigt (ret til at se oplysninger om dig)
  • Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning (rettelse).
  • Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod en denne behandling.
  • Retten til indsigelse
  • Retten til dataportabilitet (transmittere oplysninger).

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at  Kjærsgaard & Simonsen ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Kjærsgaard & Simonsen ApS.